Individuální pohybový rozvoj

Zaměření na:

 • Pohybový rozvoj (tanec, pohyb, cvičení, improvizace).
 • Pomocí sebezkušenosti rozvinutí povědomí o vlastní tělěsnosti a její přijetí.
 • Posilování sebevědomí a schopnosti nacházet vnitřní zdroje.
 • Rozvoj kreativity, smyslového a mimo smyslového vnímání.
 • Naladění na vlastní přirozenost, intuici.
 • Podpora zjemnění a harmonizace pohybů.
 • Podpora odblokování fyzických obtíží.
 • Rozvoj síly, ohebnosti a koordinace.

Setkání jsou vhodná pokud chcete zlepšit fyzickou kondici, zharmonizovat tělo a duši, ladněji se hýbat, překonat některé fyzické či psychické bloky nebo si prostě jen zacvičit bez pozornosti ostatních lidí a s plnou pozorností a péčí lektora.

Zaměření na:

 • rozvoj ženské přirozenosti
 • sebepoznání a sebezkušenost
 • posilování sebevědomí v kontextu ženskosti
 • posilování energetického systému těla s ohledem na ženské aspekty
 • práce s archetypy
 • rozvoj lásky k sobě
 • zvědomění a efektivní využití cykličnosti
 • porozumění a přijetí
 • témata: spiritualita, meditace, cyklus energie, nálady, láska, vztahy, sex, sebevědomí, ženskost, jemnost, vášeň a kreativita

 

Osobní konzultace - poradenství

Zaměření na:

 • Hledání vize.
 • Realizace vize.
 • Zvýšení životní spokojenosti.
 • Zvýšení akceschopnosti.
 • Otázky vztahů s muži/ženami.
 • Podpora sebevědomí a sebeprezentace.
 • Seznamování, oslovování.
 • Sebepřijetí.
 • Osobnostní rovoj.
 • Řešení konkrtétních témat.
 • Životní spokojenost.
 • Sebepoznání a sebezkušenost.
 • Dosahování vytýčených cílů ve zvolených oblastech (práce, vztahy, rodina, sebevědomí...).

 

Zaměření na:

 • celkové uvolnění těla i mysli
 • odblokování a uvolnění fyzických i psychických bloků (ztuhlé svaly, negativní emoce)
 • znovunapojení na svou podstatu (*princip Tulení kůže z knihy Ženy, které běhaly s vlky)
 • regeneraci organismu
 • rozvoj smyslového a mimosmyslového vnímání
 • zmírnění stresu a subjektivně vnímané zátěže

Mám individuální přístup hluboce respektující Vaši individualitu.

Každý potřebuje trochu něco jiného k tomu, aby se cítil dobře a spokojeně...

Stabilní a spokojená osobnost se pak mnohem snadněji a efektivněji rozvíjí napříč oblastmi lidských činností. Je to základ konstruktivní práce na sobě.

 

Objednávka konzultace

INDIVIDÁLNÍ KONZULTACE

Ve své práci se zaměřuji na proces-cestu. Je to vědomá cesta, která vede okamžik za okamžikem k naplnění našeho života.

Konzultace jsou vhodné, když máte pocit, že jste uvízli na mrtvém bodě, chcete se rozvíjet, ale nevíte, jak nebo kudy, když se nudíte a nebo prostě potřebujete v řivotě nastartovat něco nového.

Relaxační setkání jsou vhodná hlavně pro ty, co cítí, že je ovládá a svazuje stres, nepříjemné životní situace či pouze zatuhlé svalstvo, a uvědomují si, že by si mohli více a plněji užívat života bez tohoto svázání.

Prostředky, kterých využívám (s ohledem na konkrétní osobnost a její potřeby a cíle):

 • koučink
 • psychologické poradenství
 • neverbální techniky sebevyjádření
 • pohybové aktivity (psychomotorika)
 • sebeexplorační kreativní techniky
 • relaxační a regulační techniky
 • imaginace

 

Komunikace a verbální projev

Zaměření na:

 • Komunikační strategie, role a principy.
 • Verbalizace, schopnost se vyjádřit stručně, jasně a efektivně.
 • Asertivní jednání.
 • Autentické jednání.

Prostory

1 | 2 >>
"Jeden okamžik může změnit den, jeden den může změnit život a jeden život může změnit svět."

Dan Millman

 

Kontakt

Mgr. Mirka Papajiková Bankovní spojení:
1849057/3500

Facebook:
facebook.com/ROZVOJTANCEM
+420 607 282 559 mirka@rozvojtancem.cz