Živly v nás

Sebezkušenostní workshop inspirovaný tématikou přírodních živlů.

Podle prostředí a preference skupiny je možné pro poznání vlastního živlu využít techniku řízené imaginace, výtvarného vyjádření, tvarování v přírodě a a především techniku pohybového vyjádření - vše formou přímé sebezkušenosti a následné reflexe.

V rámci pohybové části semináře se společně vydáme na náročnou ale krásnou cestu do hloubky a podstaty postupně každého z živlů - po teoretické interakci u každého živlu se následně rozpohybujeme a necháme daný živel promlouvat celým naším tělem. Na této cestě budeme trpělivými a otevřenými pozorovateli našich vnitřních procesů.

 

Při závěrečné improvizaci se pak pokusíme v sobě rozezvučit harmonii všech čtyřech živlů, a vytvořit tak jednu dokonalou směsici, ve které se budeme cítit dobře.

Lektorka působí jako průvodce a pomáhá porozumět reakcím či signálům, které se objeví.

Pohybová zkušenost totiž v nezkreslené formě odráží naše zažité vzorce chování, podvědomé procesy (potlačené pudy/strachy/touhy...), a to jak celou tuto aktivitu vnímáme nám může hodně napovědět o našem vnitřním světě či o našich možnostech rozvoje. Poznání toho, jak nás ovlivňují živly, nám může pomoci poznat sami sebe a lépe chápat naše reakce i reakce našeho okolí.

PŘIHLÁŠKA

Fotogalerie: Živly v nás

ŽIVLY a typologie osobnosti

27.01.2012 19:09

Živly jsou "elementární" a zcela přirozenou součástí lidské osobnosti. Každého člověka mohou ovlivňovat různým způsobem a v nestejné míře. Poznání vlastního převažujícího nebo naopak utlumeného živlu nám může pomoci stát se vyrovnanějšími a výkonějšími.

Typologie osobnosti na základě živlů existovala již dávno před tím, než moderní psychologie přišla s psychologickými testy a dalšími typologickými kategoriemi jako jsou introvert-extravert apod.. Mnoho těchto typologií si "vystačilo" s bipolární dimenzí (submise - dominance, labilita- stabilita), která sama o sobě rezignuje na postihnutí osobnosti v její celistvosti.

Čtyřdimenzionálnost živlů vepsaná do kruhu je považována za univerzální symbol celosti. Zobrazuje se nejčastěji jako mandala. Principem typologie je fakt, že jeden živel v nás převažuje - stojí v popředí, je vědomý a rozvinutý, zatímco jeden živel bývá obvykle nevědomý, nezpracovaný a právě s ní máme v životě největší problémy, protože nám de facto "chybí".

 

Teorií živlů se dnes zdaleka nezabývají pouze alternativní vědy a "nadšení esoterici". Naopak. Tématika živlů jakožto relevantní typologie osobnosti je znovu přijímána i renomovanými psychology. Jedním příkladem za všechny je konstruktově validní test osobnosti Four Elements (FE) - blíže ZDE.


Nalezení ideální harmonie, tj.celosti ve vyváženém zastoupení všech živlů je neuzavřený proces, při němž se snažíme naše nevědomé funkce nebo živly nechat rozvinout. Tento rozvoj ale vyžaduje nemalé vědomé úsilí. Bez pozornosti k sobě samým a bez snahy sobě porozumnět se můžeme dostat "do vleku" dominantního živlu a neustále opakovat stejné chyby, zažívat stejné konflikty a zklamání. Tyto jevy vnímáme nejcitlivěji v partnerských vztazích, kdy se snažíme hledat právě ten "chybějící živel", ale charakter naší "živelnosti" ovlivňuje i náš každodenní život, naši pracovní strategii, způsob interpretace životních situací apod..

"Až poznáte energie elementů, rozohníte se k pracovnímu výkonu, ročeříte stojaté vody v mezilidských vztazích, vystoupáte do vzdušných výšin inovačních vizí a při realizaci svých projektů zůstanete nohama pevně na zemi." (F. Hendrich)

Více informací a hlavně neocenitelnou osobní zkušenost získáte na semináři.

Autor: Mirka Papajiková