INDIVIDÁLNÍ KONZULTACE

Ve své práci se zaměřuji především na proces změny a rozvoj vědomí. Citlivě podporuji v nacházení vlastní cesty k vytouženým cílům.

Konzultace jsou vhodné, když máte pocit, že jste uvízli na mrtvém bodě, chcete se rozvíjet, ale nevíte, jak nebo kudy.

Relaxační setkání jsou vhodná hlavně pro ty, co cítí, že je ovládá a svazuje stres, nepříjemné životní situace či pouze zatuhlé svalstvo, a uvědomují si, že by si mohli více a plněji užívat života bez tohoto svázání.

Prostředky, kterých využívám (s ohledem na konkrétní osobnost a její potřeby a cíle):
 • koučink a psychologické poradenství
 • neverbální techniky sebevyjádření
 • pohybové aktivity (psychomotorika)
 • sebeexplorační kreativní techniky
 • relaxační a regulační techniky
 • imaginace

 

Zaměřuji se na témata:

 

 • Hledání a realizace vize.
 • Zvýšení akceschopnosti.
 • Otázky vztahů s muži/ženami.
 • Podpora sebevědomí a sebeprezentace.
 • Oblast seznamování, oslovování.
 • Sebepřijetí.
 • Osobnostní rovoj.
 • Životní spokojenost.
 • Sebepoznání a sebezkušenost.
 • Dosahování vytýčených cílů.

 

Zaměření na:

 • rozvoj ženské přirozenosti
 • sebepoznání a sebezkušenost
 • posilování sebevědomí v kontextu ženskosti
 • posilování energetického systému těla s ohledem na ženské aspekty
 • práce s archetypy
 • rozvoj lásky k sobě
 • zvědomění a efektivní využití cykličnosti
 • porozumění a přijetí
 • témata: spiritualita, meditace, cyklus energie, nálady, láska, vztahy, sex, sebevědomí, ženskost, jemnost, vášeň a kreativita

 

Objednávka konzultace