INDIVIDÁLNÍ KONZULTACE

Ve své práci se zaměřuji především na proces změny a rozvoj vědomí. Citlivě podporuji v nacházení vlastní cesty k vytouženým cílům.

Konzultace jsou vhodné, když máte pocit, že jste uvízli na mrtvém bodě, chcete se rozvíjet, ale nevíte, jak nebo kudy, a nebo prostě potřebujete v životě nastartovat něco nového.

Relaxační setkání jsou vhodná hlavně pro ty, co cítí, že je ovládá a svazuje stres, nepříjemné životní situace či pouze zatuhlé svalstvo, a uvědomují si, že by si mohli více a plněji užívat života bez tohoto svázání.

Prostředky, kterých využívám (s ohledem na konkrétní osobnost a její potřeby a cíle):
 • koučink a psychologické poradenství
 • neverbální techniky sebevyjádření
 • pohybové aktivity (psychomotorika)
 • sebeexplorační kreativní techniky
 • relaxační a regulační techniky
 • imaginace

 

Zaměřuji se na:
 • Hledání a realizace vize.
 • Zvýšení akceschopnosti.
 • Otázky vztahů s muži/ženami.
 • Podpora sebevědomí a sebeprezentace.
 • Oblast seznamování, oslovování.
 • Sebepřijetí.
 • Osobnostní rovoj.
 • Životní spokojenost.
 • Sebepoznání a sebezkušenost.
 • Dosahování vytýčených cílů ve zvolených oblastech (práce, vztahy, rodina, sebevědomí...).

 

Zaměření na:

 • rozvoj ženské přirozenosti
 • sebepoznání a sebezkušenost
 • posilování sebevědomí v kontextu ženskosti
 • posilování energetického systému těla s ohledem na ženské aspekty
 • práce s archetypy
 • rozvoj lásky k sobě
 • zvědomění a efektivní využití cykličnosti
 • porozumění a přijetí
 • témata: spiritualita, meditace, cyklus energie, nálady, láska, vztahy, sex, sebevědomí, ženskost, jemnost, vášeň a kreativita

 

Objednávka konzultace