Individuální pohybový rozvoj

Zaměření na:

  • Pohybový rozvoj (tanec, pohyb, cvičení, improvizace).
  • Pomocí sebezkušenosti rozvinutí povědomí o vlastní tělěsnosti a její přijetí.
  • Posilování sebevědomí a schopnosti nacházet vnitřní zdroje.
  • Rozvoj kreativity, smyslového a mimo smyslového vnímání.
  • Naladění na vlastní přirozenost, intuici.
  • Podpora zjemnění a harmonizace pohybů.
  • Podpora odblokování fyzických obtíží.
  • Rozvoj síly, ohebnosti a koordinace.

Setkání jsou vhodná pokud chcete zlepšit fyzickou kondici, zharmonizovat tělo a duši, ladněji se hýbat, překonat některé fyzické či psychické bloky nebo si prostě jen zacvičit bez pozornosti ostatních lidí a s plnou pozorností a péčí lektora.


Cena: 900 Kč/h (+ případný pronájem)

Objednat se můžete na e-mailu mirka@rozvojtancem.cz