Červnové lekce VENKU - Vítkov

12.06.2017 17:00
  Pondělí 12.6.2017
17-21 tanec v parku na Vítkově
- sraz v 17h pod koněm s Žižkou
- protažené, posílení, improvizace s přibývajícími kontaktními prvky
- téma splývání s prostředím uvnitř a vně, hledání rovnováhy a vlastní autenticity, kontrasty a exprese...
Cena za lekce: V rámci předplatného nebo 100 Kč/h, reálná výše dobrovolná.
Zapojit i odpojit se můžete v průběhu.
 

Kontakt

Mgr. Mirka Papajiková Bankovní spojení:
1795920023/0800

Facebook:
facebook.com/ROZVOJTANCEM
+420 607 282 559 info@mirkapapajikova.cz