Kreslení přírody

09.07.2019 17:30

For ENGLISH version please scroll down!
* * * *
Chcete se naučit kreslit přírodní motivy a s lehkostí zachycovat překrásné scenérie nebo fascinující detaily přírody?

Právě pro vás je tenhle seminář zaměřený na kreslení v přírodě.
Pokusíme se jemnými technikami umlčet vnitřní kritiky a dát našemu tvoření zcela nový rozměr.

Novou rovinu vnímání lze pak využít nejen v kresbě, ale i ve fotografii, hudbě či tanci.
Skrze trénink techniky budeme pracovat především se změnou našeho pohledu, našeho vnímání své tvorby a změnou způsobu myšlení a zaměřování pozornosti.

Náplň:
* teoretický rámec
* cvičení techniky s osobní asistencí
* jednoduchá i komplexní cvičení
* prostor pro vlastní tvorbu i dotazy

Na semináři si zažijete přátelskou podporující atmosféru, jemné zkušené vedení a koncentrovanou práci.

Florian Divi (https://www.divi.at/) je vizuální umělec a lektor. Umění studoval na Univerzitě aplikovaného umění ve Vídni a na Tokyo University of Arts v Japonsku.
Florian nám svým neobyčejně citlivým a podporujícím způsobem pomůže prozkoumávat naše vizuální vnímání a rozšiřovat vědomí v této oblasti.

Cena (zahrnuje materiál): 550 Kč - pro rezervaci místa je nutná platba předem na účet 1795920023/0800
Při platbě na místě je cena 650 kč.

Místo: Stromovka

čas: úterý 9.7.2019, 17:30-20:30

Kapacita je omezena na 9 účastníků.
PŘIHLÁŠKA: https://goo.gl/forms/8CTatP6QnmkOjYP32

Workshop bude veden v angličtině a češtině.

*** ENGLISH ***
How to draw NATURE is a special drawing workshop made to change your visual perception

We will silence our inner critic through gentle awareness, and we will show you how to enter the creative process through a flow state.

No worries, I will show you how to do it – by changing your visual perception. If you are an absolute beginner, great! I thank you for your courageousness and your willingness to grow. Welcome to my class. In case you are advanced in drawing and want to hone your skill set or fell stuck and don’t know how or where to improve – you are very welcome as well. I will support you by closing any skill gaps which might be open so you can lift your artwork up to a whole new level.

We will primarily focus on how to change perspective, how to guide our attention, how we perceive our own work, and what kind of creative blocks normally show up in the creative process and how to overcome them. And all that will be done by drawing human eyes.

Workshop Content:
* Theoretical solid base
* Exercises with personal assistance
* Simple (but not easy) as well as complex exercises
* Enough space for your personal creation and queries

At our seminar you will experience a supportive atmosphere, a gentle experienced guidance, and a protected creative space for your concentrated art work.

Florian Divi (https://www.divi.at) is a visual artist and lecturer. He studied art at the University of Applied Arts in Vienna and at the University of the Arts in Tokyo, Japan.
Florian will help us to explore our visual perception and expand our awareness in an extremely sensitive and supportive way.

* Price inclusive material & refreshments: 650 CZK – just bring yourself and your curiosity to our event ;-) If you pay in advance it will be just 550 CZK.
* Payment in advance is required to account 1795920023/0800
* Limited seats: maximum 9 participants (Your payment order reserves your seat)
* APPLICATION: https://goo.gl/forms/8CTatP6QnmkOjYP32

The workshop will be conducted in English and Czech.
German assistance is possible.

Kontakt

Mgr. Mirka Papajiková Bankovní spojení:
1795920023/0800

Facebook:
facebook.com/ROZVOJTANCEM
+420 607 282 559 info@mirkapapajikova.cz