Mocná síla dechu

26.02.2018 16:05

Za tři největší omyly dospělého člověka v oblasti jeho těla považuji tyto dojmy:

  • umím správně stát
  • umím správně chodit
  • umím správně dýchat

Bereme to tak nějak automaticky. Teprve až při vážných komplikacích nebo když na sobě chceme víc pracovat a konečně se posunout, zjistíme, že to není tak snadné, jak se zdá.

Máme pocit, že když jsme s tím svým tělem od malička, že s ním umíme perfektně zacházet. Ale pravdou je, že je to stejné jako s jakýmkoli jiným komplexním zařízením, ke kterému nemáme návod.

Metodou pokus - omyl zkoušíme všechny možné funkce a pak k nám na návštěvu přijede kamarád, který zmáčkne něco, co nás v životě nenapadlo a zjistíme, že to zařízení slouží vlastně k něčemu úplně jinému než jsme si mysleli... Většinou používáme několik málo procent ze všech možných funkcí a někdy do konce života nezjistíme, k čemu to vlastně bylo...

Klíčem k porozumění je ROZŠIŘOVÁNÍ VĚDOMÍ V TĚLE. Díky tomu můžeme objevovat netušená zákoutí našeho těla i mysli plná nových možností a výzev. Další důležitou funkcí rozšiřování vědomí je rozpouštění nevědomých stereotypů a nefunkčních pohybových vzorců.

Nadměrné napětí ve svalech téměř vždy vede ke zkracování páteře. Při každém činu, který pokládáme za těžký nebo o kterém předpokládáme, že bude provázen potížemi, dochází ke stažení těla, které se tak chrání. V těle se vytváří stres, který podněcuje zbytečné úsilí, nebo strach, který paralyzuje. V obou případech tělo zatuhává a blokuje přirozenou organizaci svalů.

Nejen v takových případech nám může pomoci DECH a PŘEDSTAVA.

DÝCHÁNÍ je základní životní potřebou, zajišťuje příjem kyslíku a výdej oxidu uhličitého. Je to jediná vůlí ovlivnitelná fyziologická funkce. Dech současně reguluje dráždivost většiny kosterních svalů. Při vdechu je sval dráždivější a naopak při výdechu se neurosvalová dráždivost snižuje. I proto pro relaxaci svalů funguje vědomé prodlužování výdechu.

Když je tělo stažené (ze stresu či strachu), tak je dýchání značně komplikované (ploché). Když se místo na vnější faktory soustředíme na dech, můžeme účinně uvolňovat fyzické napětí a tím zpětně do mozku dávat informaci, že je vše OK a že už není nutné vysilat signály pohotovostního režimu. Dech, tělo i mysl se tak postupně uvádí do souladu a umožňují opět volné fungování celého organismu.

PŘEDSTAVA opět pomáhá přenést pozornost z venku dovnitř. Pokud zůstaneme u příkladu zkracování těla v důsledku zatuhnutí, tak nejefektivnějším principem kompenzace je představa linie prodloužené páteře. Páteř je základní osovou strukturou kostry lidského těla. Představa jejího prodloužení pomáhá navodit funkčně vyvážené vztahy mezi ostatními částmi těla. Tím se v těle vytváří voný prostor důležitý pro zdravé provádění pohybu.

Přístupů a technik pracujících s představou a dechem je celá řada. Za zmínku jistě stojí Feldenkraisova metoda, Alexandrova technika, autogenní trénink, body-mind centering, pohybová terapie, které mohou působit v terapeutické i rozvojové rovině. V rovině rozvoje funkce těla s nimi pracuje např. i současný tanec a taneční improvizace.

Najděte si svůj způsob, jak lépe rozumět svému tělu. Má to smysl.

Mirka

Kontakt

Mgr. Mirka Papajiková Bankovní spojení:
1795920023/0800

Facebook:
facebook.com/ROZVOJTANCEM
+420 607 282 559 info@mirkapapajikova.cz