Open class - Rozvoj tancem

25.09.2017 17:00
Tanec nás povznáší, propojuje duši s tělem, vytváří novou realitu, ukotvuje nás v přítomnosti a realitě a současně dovoluje povznést se nad starosti všedních dní...
 
Tanec je cesta k poznání světa skrze poznání sebe sama.
 
Přijďte si vyzkoušet pravidelné taneční lekce, tak jak budou poskládány od října ve studiu Nuevo:
 
1/ Pohybová improvizace - 17-18 - lekce zaměřená na vtniřní vztahy a procesy, na posílení a protažení těla a na nejrůznější principy pohybu v prostoru a vlastní tvorby
 
2/ Cesta tance - 18-19:30 - lekce poskládaná z taneční rozcvičky, technik současného, moderního či klasického tance (se zaměřením na nějaké téma, princip, pohybový vzorec/materiál) a z taneční improvizace, která bude vycházet z probírané techniky.
 
3/ Kontaktní improvizace - 19:30-21 - lekce improvizace ve dvojici či skupině, kde se budeme zabývat různými přístupy k rozvíjení vztahu s tanečním partnerem, k neverbální komunikaci. Budeme hledat stav plynutí a bytí v přítomnosti beze slov a očekávání...
 
Zapojit se může kdokoli se zájmem o tanec, předchozí zkušenosti nejsou rozhodující - jen pokud už nějaké máte, tak se dostanete dál (nemáme společný cíl, ale společnou cestu ;-)..)
 
Přijít můžete kdykoli, ale lépe se vám zvládnu věnovat, když dorazíte v 17, 18 či v 19:30.
 
Místo: Střelecký ostrov - pod schody
Cena orientačně 100 Kč/h

 

Kontakt

Mgr. Mirka Papajiková Bankovní spojení:
1795920023/0800

Facebook:
facebook.com/ROZVOJTANCEM
+420 607 282 559 info@mirkapapajikova.cz