Sóla pro bohyně

14.03.2015 17:00

Vycházím. Mrholí. Cítím pachy z okolích restaurací zesílené tím, že mám hlad.

Začínáme napojováním se na zem, skrze centrum propojujeme zem s nebem. Zem se sebou samými. Nasáváme energii. Rosteme jako stromy. Hladíme si klin a zapouštíme kořeny. Energie jde ze země do nás. Jsme pevně spojeni s prostorem pod námi.


Pak přichází kruh a rudý šátek, který je reflektor, co rozzáří ženu v kruhu, stává se bohyní. Nebyla by stejnou bohyní bez podpory kruhu. Kruh a bohyně se stávají jedním tělesem a tančí, vlny proudí. A ženy se ve středu střídají a každá je v každém okamžiku bohyní. Jsem propojena ve víru rituálu se sebou i se vším kolem. Čas existuje pouze vymezením rytmu hudby a plyne mimo prostor, kde všechna energie jde do středu a zpět. Padám vysílením a štěstím. Vnímám pulsující dech.

Chodíme, vdechujeme a vydechujeme dojmy a emoce. Sdílíme....

Jdeme po pláži. Písek se měkce lepí na chodidla a moře šumí. Omývá nám kotníky, kolena, pak rukama čeříme hladinu. Rozpouštíme se ve vodě. Staneme se vodou a mořskou bytostí navzájem. Vše je jemné a tiše plyne. Vlnky v těle, vlny kolem nás. Jsem mořská řasa s kořenem ukotveném v mořském dně. Příboj zmítá tělem. Vědomí rukou do konečků prstů. Pochvaly v kruhu. Slzy dojetí. Nezvyklé momenty. Přijmout to hezké, dát. Nechat plynout.

Začíná hořet oheň. Plápolá, vlní se, vybuchuje, přeskakuje, těká. Těla jsou oheň. Židle uprostřed kruhu... Každá se stáváme bohyní vášně. Podpora kruhu sílí. Energie stoupá. Někde převládne ostych, který oheň dusí. Kruh je silnější. Oheň chce ven a chce spálit židli, chce rozpálit kruh rozzářených zen. A chtějí dále a ještě hořet v centru pozornosti a radovat se z přítomného okamžiku, ze síly a hravosti, která tryská stejně silně jako zobrazovaný živel... Neopakovatelné.

V kruhu sdílíme dojmy a vracíme do životů, kde často mocná podpora kruhu chybí... s sebou si odnášíme pocit z jejího působení... A země, voda a oheň jsou více v nás.

autorka: Veronika Quinn Novotná

účastnice semináře, lektorka AJ, bohyně

Praha 14.3.2015, Žižkov

Kontakt

Mgr. Mirka Papajiková Bankovní spojení:
1795920023/0800

Facebook:
facebook.com/ROZVOJTANCEM
+420 607 282 559 info@mirkapapajikova.cz