Umělecká cesta: Kdo je uvnitř?

18.01.2020 10:00

Umělecká cesta:

Kdo je uvnitř?Pojďte s námi zažít ojedinělou fúzi tanečního, uměleckého a snového světa – zažít si sebezkušeností tvořivý proces, na jehož konci bude několik obrázků, básní/textů, tanečních etud a možná i nějaká jasnější odpověď na otázku: „Co vlastně chci od života?“ nebo „Kdo jsem?“.

Budeme tvořit o tom, co nás utváří a skrze svou tvorbu budeme tvarovat sebe sama do nové, umělecky otevřenější, tvořivější formy.

90 dní kontinuální práce na otevírání a rozvíjení

svého uměleckého a tvořivého potenciálu.
 
 
 
Pojďte s námi zažít sebezkušeností tvořivý proces, na jehož konci bude několik obrázků, básní/textů a tanečních etud. A to vše o nás, o našem nitru, o našich představách, snech, pocitech i myšlenkách. Budeme tvořit o tom, co nás utváří a skrze svou tvorbu budeme tvarovat sebe sama do nové, umělecky otevřenější formy.

Mnoho z nás možná vědomě, možná nevědomě, cítí potřebu tvořit, zanechat nějaký hmatatelný výsledek či výtvor - potvrzení a ohraničení vlastní existence.

Skrze kresbu, tanec i texty budeme pracovat se svými sny a stíny (těmi temnými, které nás svazují, i těmi zlatými, které v sobě ukrývají náš potenciál)

 

Budeme pracovat s principy:
  • Umělcovy cesty
  • Tibetského budhismu v oblasti práci se sny a stíny
  • Labanovy analýzy pohybu a principy Baternieff fundamentals
  • Taneční, pohybové, divadelní  improvizace
  • Výtvarné tvorby
 
Náplň:
  • Tanec - technika, funkční pohybové principy a improvizace + vlastní tvorba
  • Kresba - trénink techniky a vlastní tvorba s osobní asistencí
  • Psaní - ranní stránky, trénink různých textových útvarů, vlastní tvorba
  • Práce se sny - dekódování, pamatování, porozumění, tvoření plánů, lucidita
  • Sdílení zkušeností, inspirace, vzájemná podpora 

Termíny osobních setkání:
18. + 19. 01. 2020
01. + 02. 02. 2020
14. + 15. 03. 2020
Možnost zúčastnit se i jen jednoho víkendu.
Možnost zúčastnit se i JEN ONLINE PROGRAMU

Cena:
    4.500 Kč/měsíc = víkend + domácí úkoly a podpůrná skupina
    12.021 Kč = 90 dní intenzivního tvoření a práce na sobě (3 víkendy, podpůrná skupina a individuální konzultace, profi dokumentace a záznamy)
    2.900 Kč/90 dní POUZE online program
    Rezervace je platná po uhrazení 4.500 Kč (za jeden víkend/měsíc nebo jako záloha na celý cyklus)

 

 

 

Kontakt

Mgr. Mirka Papajiková Bankovní spojení:
1795920023/0800

Facebook:
facebook.com/ROZVOJTANCEM
+420 607 282 559 info@mirkapapajikova.cz