Umělecká cesta: Kdo je uvnitř?

09.11.2019 10:00

Umělecká cesta:

Kdo je uvnitř?

Na přelom roku 2019 a 2020 připravujeme ojedinělou fúzi tanečního, uměleckého a snového světa, která účastníky podpoří na cestě k otevření nebo rozvinutí jejich uměleckého, tvořivého potenciálu.
 
 
Pojďte s námi zažít sebezkušeností tvořivý proces, na jehož konci bude několik obrázků, básní/textů a tanečních etud. A to vše o nás, o našem nitru, o našich představách, snech, pocitech i myšlenkách. Budeme tvořit o tom, co nás utváří a skrze svou tvorbu budeme tvarovat sebe sama do nové, umělecky otevřenější formy.

Mnoho z nás možná vědomě, možná nevědomě, cítí potřebu tvořit, zanechat nějaký hmatatelný výsledek či výtvor - potvrzení a ohraničení vlastní existence.

Skrze kresbu, tanec i texty budeme pracovat se svými sny a stíny (těmi temnými, které nás svazují, i těmi zlatými, které v sobě ukrývají náš potenciál)

 

Budeme pracovat s principy:
 • Umělcovy cesty
 • Tibetského budhismu v oblasti práci se sny a stíny
 • Labanovy analýzy pohybu a principy Baternieff fundamentals
 • Taneční, pohybové, divadelní  improvizace
 • Výtvarné tvorby
 
Náplň:
 • Tanec - technika, funkční pohybové principy a improvizace + vlastní tvorba
 • Kresba - trénink techniky a vlastní tvorba s osobní asistencí
 • Psaní - ranní stránky, trénink různých textových útvarů, vlastní tvorba
 • Práce se sny - dekódování, pamatování, porozumění, tvoření plánů, lucidita
 • Sdílení zkušeností, inspirace, vzájemná podpora 

Termíny osobních setkání:
 • 9.+10.11.2019
 • 14.+15.12.2019
 • 18.+19.1.2020
 • Možnost zúčastnit se i jen jednoho víkendu.
 • Mezi setkáními bude probíhat online komunikace, plnění úkolů a konzultace.

Cena:
 • 4500 Kč/ víkend + domácí úkoly a podpůrná skupina = celý měsíc aktivit
 • Mezi semináři každodenní krátké úkoly pro podporu pozitivního rozvoje v životě
 • Všechny 3 víkendy za 12021 Kč = 3 měsíce intenzivního tvoření

 

 

 

Kontakt

Mgr. Mirka Papajiková Bankovní spojení:
1849057/3500

Facebook:
facebook.com/ROZVOJTANCEM
+420 607 282 559 mirka@rozvojtancem.cz