Z důvodu vládních opatření ohledně covid-19 a především z důvodu vaší i mojí bezpečnosti prosím všechny účastníky kurzů o dodržování následujících pravidel:

1. Pokud se necítíte dobře nebo máte známky nachlazení, zůstaňte raději doma.

2. Přijďte na lekci ideálně již převlečeni do tanečního oblečení a na místě se jen přezujte do ponožek.

3. Mějte s sebou roušku, ústenku nebo nákrčník. 

4. Při vstupu do prostor studia použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.

5. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících.

6. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.

7. Šatny jsou do odvolání mimo provoz.

8. Při odchodu z lekce opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se na lekcích budete cítit bezpečně a příjemně.

STORNO podmínky:

Pokud není uvedeno jinak, platí pro všechny semináře, lekce a akce pořádané pod záštitou Rozvoj tancem.

Při odhlášení z akce v předstihu více než 5 týdnů je storno poplatek 20%. V případě zrušení účasti v předstihu 2 týdnů od akce je storno 50%, při odhlášení méně než 2 týdny před akcí se poplatek nevrací. V každém případě je ale možné za sebe najít náhradníka (bez jakýchkoli poplatků).

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje, tak se prosím seznamte s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jmenuji se Miroslava Papajiková, IČO 88388115, se sídlem Koláčkova 1837/1, Praha 8, 182 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26806, Číslo provozovny: 1011802031, a provozuji webovou stránku www.rozvojtancem.cz a www.mirkapapajikova.cz.
Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na tel. čísle +420 607282559 nebo na e-mailu: mirka@rozvojtancem.cz.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail a případně telefon potřebuji k plnění smlouvy (např. přihlášení na lekci/seminář/akci/kurz, zaslání informací k lekci/semináři/akci/kurzu atd.)
 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno a příjmení) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 4 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 4 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • fotografická dokumentace
  Na pravidelných či nepravidelných veřejných lekcích, akcích a seminářích někdy občasně pořídím fotografický nebo video záznam, který ve většině případů slouží pouze pro připomínku atmosféry pro účastníky akce. Případné zveřejnění je podmíněno vaším souhlasem a máte právo požádat o smazání kterékoli fotky s vámi (i zpětně).

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Více informací o fungování Cookies a nástroj pro jejich správu můžete nalézt například na následující adrese https://www.youronlinechoices.com/cz/

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsme a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům nemá kromě mne přístup žádná další osoba. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Mailchimp a Google.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: mirka@rozvojtancem.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup k osobním údajům mne můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)


Právo na výmaz (být zapomenut/a)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů.
Na zajištění práva na výmaz potřebuji 90 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů pomocí odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že budu zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení našich závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 15.5.2018.