„Elements fusion – ve víru živlů“

Momentálně není vypsaný pravidelný kurz, ale je možné se přihlásit na individuální lekci.

Kurz je vhodný pro všechny věkové kategorie se zájmem o napojení se na sebe sama a navázání vztahu se svým tělem.

„Elements fusion – ve víru živlů“ uvolněte se s námi – do hloubky, do těla, do tance, do energetických proudů, do přítomnosti...

Volný tanec pro zpřítomnění vnímání. Tématem bude vždy jeden živel spolu s aspekty příslušné čakry

Techniky: klidová, dynamická a transformační meditace, řízená imaginace, volný tanec, jóga pro rozcvičení a zvědomění těla.

 

 • pohyby inspirované přírodními živly
 • intuitivní pohyb
 • součástí každé lekce bude reflexe a závěrečné zklidnění
 • kurz je vhodný pro posílení sebevědomí, lepší poznání sebe sama a sebepřijetí
 • tanec inspirovaný živly je velmi různorodý, neboť každý živel s námi resonuje jiným způsobem
 • budeme zkoušet proniknout do podstaty specifických pohybů a hledat nové pohybové kvality
 • využijeme techniky klasického tance i improvizace
 • pohyby mohou být relaxační a zklidňující, ale i velmi dynamické a vysilující (záleží na konkrétním tématu)

 

PŘIHLÁŠKA

 

Chakra Dance

Momentálně není vypsaný pravidelný kurz, ale je možné se přihlásit na individuální lekci.

 • pohyby inspirované prvními pěti čakrami - energetickými centry v našem těle
 • jóga
 • dynamická i klidová meditace
 • taneční technika
 • improvizace
 • volný pohyb

Kurz je vhodný pro lepší poznání sebe sama a rozvoj jednotlivých oblastí života (mezilidských vztahů, sebeprosazení, sebepřijetí, materiální zázemí apod.) dle čakrové tématiky a v neposlední řadě také pro posílení sebevědomí

Budeme zkoušet proniknout do podstaty specifických pohybů a hledat nové pohybové kvality vycházející z myšlenky jednotlivých čaker.

 

Kontakt

Mgr. Mirka Papajiková Bankovní spojení:
1849057/3500

Facebook:
facebook.com/ROZVOJTANCEM
+420 607 282 559 info@mirkapapajikova.cz