Tvorba a rozvoj kreativity

 
Tvoření mne vždy nějaký způsobem přitahovalo, ale jako většina z nás, jsem v průběhu školní docházky získala pocit, že nemám moc talent a beztak bych se měla věnovat něčemu "pořádnému", a tak jsem kreslení odložila.
 
Když jsem se od roku 2008 začala zabývat tancem, začala se postupně uvolňovat a rozvíjet i moje kreativita.
V roce 2011 se přidala divadelní práce následně i divadelní tvorba, v roce 2014 práce s hlasem, a tak bylo nejspíš jen otázkou času než se rozvine znovu i kreslení.
 
Od roku 2018 organizuji a překládám umělecké grafické semináře rakouského vizuálního umělce, grafika a vynikajícího lektora Mgr. Art. Floriana Divi.
 
Ukázky prací a přehled nadcházejících událostí najdete na této stránce:

 

Pojďte s námi zažít ojedinělou fúzi tanečního, uměleckého a snového světa – zažít si sebezkušeností tvořivý proces, na jehož konci bude několik obrázků, básní/textů, tanečních etud a možná i nějaká jasnější odpověď na otázku: „Co vlastně chci od života?“ nebo „Kdo jsem?“.

Budeme tvořit o tom, co nás utváří a skrze svou tvorbu budeme tvarovat sebe sama do nové, umělecky otevřenější, tvořivější formy.

 
 

90 dní kontinuální práce na otevírání a rozvíjení

svého uměleckého a tvořivého potenciálu.

 

Mnoho z nás možná vědomě, možná nevědomě, cítí potřebu tvořit, zanechat nějaký hmatatelný výsledek či výtvor - potvrzení a ohraničení vlastní existence.

Skrze kresbu, tanec i texty budeme pracovat se svými sny a stíny (těmi temnými, které nás svazují, i těmi zlatými, které v sobě ukrývají náš potenciál)

 

Budeme pracovat s principy:
 • Umělcovy cesty
 • Tibetského budhismu v oblasti práci se sny a stíny
 • Labanovy analýzy pohybu a principy Baternieff fundamentals
 • Taneční, pohybové, divadelní  improvizace
 • Výtvarné tvorby
Náplň:
 • Tanec - technika, funkční pohybové principy a improvizace + vlastní tvorba
 • Kresba - trénink techniky a vlastní tvorba s osobní asistencí
 • Psaní - ranní stránky, trénink různých textových útvarů, vlastní tvorba
 • Práce se sny - dekódování, pamatování, porozumění, tvoření plánů, lucidita
 • Sdílení zkušeností, inspirace, vzájemná podpora 

 

Termíny osobních setkání:
 • 18. + 19. 01. 2020
 • 01. + 02. 02. 2020
 • 14. + 15. 03. 2020
 • Možnost zúčastnit se i jen jednoho víkendu.
 • Možnost zúčastnit se i JEN ONLINE PROGRAMU.
Jedná se o 90 dní kontinuální práce na otevírání a rozvíjení svého uměleckého a tvořivého potenciálu.
Z toho 6 dní strávíme společně kresbou, tancem, psaním, prací se sny a se stíny, které se budou vynořovat, a zbylé dny budete vždy ráno do svého e-mailu dostávat nový úkol/doporučení/inspiraci pro váš den (často spojený s krátkou meditací či kontemplací).
 
Záměrem programu je probudit v nás tvořivou energii,
kterou vnímáme jako klíčovou pro život.
Vycházíme z myšlenky, že "pokud jsme stvořeni,
je naším nejvyšším účelem dál tvořit".
S tím souvisí práce se stíny (upozaděnými
nebo potlačenými částmi sebe sama,
které nám brání v žití plného potenciálu)
a také hledání vlastního poslání
(co tedy znamená právě pro mne naplňovat svůj potenciál)
a konečně také život v hojnosti
(jak manifestovat svůj potenciál, abychom prosperovali).
To jsou tři základní témata, která nás budou
provázet mezi jednotlivými setkáními.

 

Cena:
 • 4.500 Kč/měsíc = víkend + domácí úkoly a podpůrná skupina
 • 12.021 Kč = 90 dní intenzivního tvoření a práce na sobě (3 víkendy, podpůrná skupina a individuální konzultace, profi dokumentace a záznamy)
 • 2.900 Kč/90 dní POUZE online program
 • Rezervace je platná po uhrazení 4.500 Kč (za jeden víkend/měsíc nebo jako záloha na celý cyklus)
 • Při platbě za celý cyklus do konce roku 2019 je cena jen 11.111 Kč.

 

V ceně je zahrnuto:

 • všechen použitý materiál, poklady i záznamy
 • denní přísun úkolů, podnětů a inspirací ve třech tématech:

1/ uvolnění tvořivého potenciálu, pročišťování, práce se stíny,

2/ vize (inspirace, záměr, motivace, poslání),

3/ hojnost (seberealizace, jak své dary uplatňovat)

 • zapojení v podpůrně skupině na FB
 • 2 individuální konzultace 60-90 minut se mnou a/nebo Florianem (v hodnotě 900-1700 Kč/konzultace)
 • profesionální fotografie vaší tvorby (v hodnotě 4-6 tisíc Kč)
 • výstupy: vaše výrobky, video z Vaší pohybové tvorby + v případě zájmu grafické propojení vašich kreseb s textem, básněmi apod.

 

PŘIHLÁŠKA

Více informací k celému projektu najdete na stránce mirkapapajikova.cz/tvorba