Tvorba a rozvoj kreativity

 
Tvoření mne vždy nějaký způsobem přitahovalo, ale jako většina z nás, jsem v průběhu školní docházky získala pocit, že nemám moc talent a beztak bych se měla věnovat něčemu "pořádnému", a tak jsem kreslení odložila.
 
Když jsem se od roku 2008 začala zabývat tancem, začala se postupně uvolňovat a rozvíjet i moje kreativita.
V roce 2011 se přidala divadelní práce následně i divadelní tvorba, v roce 2014 práce s hlasem, a tak bylo nejspíš jen otázkou času než se rozvine znovu i kreslení.
 
Od roku 2018 organizuji a překládám umělecké grafické semináře rakouského vizuálního umělce, grafika a vynikajícího lektora Mgr. Art. Floriana Divi.
 
Ukázky prací a přehled nadcházejících událostí najdete na této stránce:

 

Umělecká cesta:

Kdo jsem?

Na přelom roku 2019 a 2020 připravujeme ojedinělou fúzi tanečního, uměleckého a snového světa, která účastníky podpoří na cestě k otevření nebo rozvinutí jejich uměleckého, tvořivého potenciálu.
 
 
Pojďte s námi zažít sebezkušeností tvořivý proces, na jehož konci bude několik obrázků, básní/textů a tanečních etud. A to vše o nás, o našem nitru, o našich představách, snech, pocitech i myšlenkách. Budeme tvořit o tom, co nás utváří a skrze svou tvorbu budeme tvarovat sebe sama do nové, umělecky otevřenější formy.

Mnoho z nás možná vědomě, možná nevědomě, cítí potřebu tvořit, zanechat nějaký hmatatelný výsledek či výtvor - potvrzení a ohraničení vlastní existence.

Skrze kresbu, tanec i texty budeme pracovat se svými sny a stíny (těmi temnými, které nás svazují, i těmi zlatými, které v sobě ukrývají náš potenciál)

 

Budeme pracovat s principy:
 • Umělcovy cesty
 • Tibetského budhismu v oblasti práci se sny a stíny
 • Labanovy analýzy pohybu a principy Baternieff fundamentals
 • Taneční, pohybové, divadelní  improvizace
 • Výtvarné tvorby
 
Náplň:
 • Tanec - technika, funkční pohybové principy a improvizace + vlastní tvorba
 • Kresba - trénink techniky a vlastní tvorba s osobní asistencí
 • Psaní - ranní stránky, trénink různých textových útvarů, vlastní tvorba
 • Práce se sny - dekódování, pamatování, porozumění, tvoření plánů, lucidita
 • Sdílení zkušeností, inspirace, vzájemná podpora 

Termíny osobních setkání:
 • 9.+10.11.2019
 • 14.+15.12.2019
 • 18.+19.1.2020
 • Možnost zúčastnit se i jen jednoho víkendu.
 • Mezi setkáními bude probíhat online komunikace, plnění úkolů a konzultace.
Jedná se o 103 dní kontinuální práce na otevírání a rozvíjení svého uměleckého a tvořivého potenciálu.
Z toho 6 dní strávíme společně kresbou, tancem, psaním, prací se sny a se stíny, které se budou vynořovat, a zbylé dny budete vždy ráno do svého e-mailu dostávat nový úkol/doporučení/inspiraci pro váš den (často spojený s krátkou meditací či kontemplací).
 
Záměrem programu je probudit v nás tvořivou energii, kterou vnímáme jako klíčovou pro život. Vycházíme z myšlenky, že "pokud jsme stvořeni, je naším nejvyšším účelem dál tvořit". S tím souvisí práce se stíny (upozaděnými nebo potlačenými částmi sebe sama, které nám brání v žití plného potenciálu) a také hledání vlastního poslání (co tedy znamená právě pro mne naplňovat svůj potenciál) a konečně také život v hojnosti (jak manifestovat svůj potenciál, abychom prosperovali).
To jsou tři základní témata, která nás budou provázet mezi jednotlivými setkáními.

Cena:
 • 4500 Kč/ víkend + domácí úkoly a podpůrná skupina = celý měsíc aktivit
 • Mezi semináři každodenní krátké úkoly pro podporu pozitivního rozvoje v životě
 • Všechny 3 víkendy za 12021 Kč = 3 měsíce intenzivního tvoření